. .

Het onderzoek

In de schooljaren 2010-2011 en 2011-2012 doen acht basisscholen en twee lerarenopleidingen samen onderzoek naar burgerschap. 

Ze vragen zich af hoe een goede burgerschapsactiviteit eruit ziet, op welke leerdoelen deze gericht is en hoe leerlingen voor, tijdens en na de activiteit begeleid kunnen worden om de leerdoelen te bereiken. De kwaliteit van de leerkracht lijkt hierbij van doorslaggevend belang. Welke keuzes maakt hij en waarom?

 

Grip op burgerschap

In het kader van de subsidieregeling Krachtig Meesterschap voeren de lerarenopleidingen Marnix Academie in Utrecht en Hogeschool Windesheim in Zwolle het project Grip op burgerschap uit. Het in 2009 afgeronde project Maatschappelijke stage in het basisonderwijs had laten zien dat buitenschoolse burgerschapsactiviteiten met basisschoolkinderen mogelijk is. Er lagen echter veel spannende vervolgvragen, die in het project Grip op burgerschap onderzocht gaan worden. 

Login