. .

Nieuwe materialen

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn leerlingen goed voorbereid aan de burgerschapsactiviteit beginnen? Welke werkvormen kan ik daarvoor gebruiken? Kan ik leerresultaten van mijn leerlingen ook 'meten'?  

Op acht basisscholen verdiepten leerkrachten zich in dergelijke vragen. Gaandeweg ontwikkelden zij materialen die hen hierbij ondersteunen. Dit kunnen bijvoorbeeld werkbladen zijn die in de klas gebruikt worden, voorbeeldbrieven voor ouders of beschrijvingen van werkvormen.

 

Actuele onderzoeksresultaten

Het project Grip op burgerschap heeft de volgende eerste producenten opgeleverd:

- Overzicht van leerkrachtcompenties: inzichtelijk is gemaakt welke competenties een leerkracht in het basisonderwijs nodig heeft om met kwaliteit vorm te geven aan buitenschools burgerschapsleren

- Leerlingverslag: dit is een instrument in de vorm van een vragenlijst, die leerlingen kunnen invullen na afloop van de maatschappelijke stage, zodat inzichtelijk wordt wat zij ervaren en geleerd hebben

- Opleidersverslag: een verslag, geschreven door lerarenopleiders van de Marnix Academie, waarin zij laten zien hoe en op welke plek in de opleiding gewerkt kan worden aan de competenties die belangrijk zijn voor het leren vormgeven aan maatschappelijke stage in de basisschool

Binnenkort meer onderzoeksresultaten op deze site!

Login