Insert:    
Visibility:     Module:   
. .

Stand van zaken

Voorjaar 2012

De stages worden uitgevoerd. De begeleiders observeren zoveel mogelijk. De leerkrachten denken voorafgaand aan de stage na over de begeleiding én observatie van hun leerlingen. "Ik hoop dat ik dingen ga zien, die ik in het klassengesprek terug kan geven", zegt een leerkracht. De leerlingen zijn blij dat het eindelijk zo ver is, en doen ervaring op met de stage. Een leerling zegt: "Dit doe ik wel duizend keer liever dan school!" Haar leerkracht legt uit dat het leren op school moeilijk is voor deze leerling en dat de stage een kans biedt om eens anders met leren bezig te zijn. Uitblinken kan ineens op heel andere vlakken.

We denken na over het ontwikkelen van een vragenlijst voor maatschappelijke organisaties. Steeds vaker komen positieve geluiden uit de instellingen terug bij de scholen. Zij waarderen het contact met de leerlingen en zien ook dat hun bewoners/clienten genieten van de omgang met de jonge mensen. Om deze ervaringen te kunnen vastleggen, ontwikkelen we een vragenlijst, die medewerkers van de instellingen kunnen invullen. 

Eind 2011

Zes van de acht gestarte scholen maken een doorstart, twee nieuwe scholen stromen in. Ze beraden zich op de doelen waar ze dit jaar met hun buitenschoolse burgerschapsactiviteit aan willen werken. Soms is dat hetzelfde doel als vorig jaar, maar vaak vormen de ervaringen van vorig jaar aanleiding tot aanscherping. Opgevallen is, dat er nog weinig aandacht geweest is voor leren over de samenleving. de scholen denken na hoe ze hier aandacht aan kunnen besteden.

Zomer 2011

Op alle acht pilotscholen zijn de maatschappelijke stages voor de zomer afgerond. Leerkrachten hebben ervaringen opgedaan met het begeleiden van hun leerlingen tijdens de stage. De ervaringen zijn uitgewisseld tijdens de vierde Werkbijeenkomst. Leerkrachten hadden tijdens de stage nadrukkelijk gelet op hun eigen interventies: wat zeg ik, doe ik, om het leren van deze leerling op dit moment in de stage te vergroten? Ze gaven treffende voorbeelden van hun acties:

- "Mijn leerlingen vonden het in eerste instantie heel spannend om bij de dagbesteding te gaan kijken. Toen ik contact ging leggen met de mensen daar, volgden de leerlingen vanzelf. Op dat moment kon ik ongemerkt een stap terug doen. Het ijs was gebroken."

- "Het bleek goed te zijn om in kleine groepjes een stage te doen. Jongens die anders met elkaar gek zouden doen als ze gehandicapte mensen ontmoeten, lieten het nu bij een gekke bek of een lach. Dat laat je dan even gebeuren. Het ging gewoon over, geen aandacht aan besteden."

Begin 2011

De derde Werkbijeenkomst vond plaats op 9 februari 2011. De meeste scholen weten al aan welke burgerschapsdoelen ze willen werken en welke activiteit hier goed bij zou passen. Veelal is er al contact gelegd met een bijpassende maatschappelijke organisatie. Het blijkt dat bestaande contacten (bijvoorbeeld via ouders of collega's) de contactlegging makkelijker maken.

De leerkrachten hebben in de derde Werkbijeenkomst concrete tips gekregen voor het voeren van 'langzame' gesprekken met leerlingen. Een langzaam gesprek is een gesprek met veel open vragen en denktijd voor de leerling. Een voorbeeld vragen, een stilte laten vallen, nog eens doorvragen hoe het precies zat, hoe het was of wat de leerling precies bedoelt... Leerkrachten zijn gewend veel gesloten vragen te stellen. Juist met open vragen in een langzaam gesprek kan de leerling zijn ervaringen en gedachten goed onder woorden brengen. Zo kan inzicht gekregen worden in het leren van de leerling. Ook kunnen leerlingen in een dergelijk gesprek leren van elkaars ervaringen. In de voorbereiding op de activiteit en het nabespreken ervan is dit van belang.

Najaar 2010

Op 15 september 2010 vond de eerste Werkbijeenkomst plaats. Zeven van de acht basisscholen waren aanwezig, evenals de docenten en begeleiders uit de lerarenopleidingen. Het centrale thema van de startbijeenkomst was de Doelbepaling. In de komende periode zullen de leerkrachten tot een doelbepaling voor burgerschap komen. Ze vragen zich af welk burgerschapsdoel het beste bij hun leerlingen, de school, de schoolomgeving en bij de eigen idealen en capaciteiten als professional past.

In dit zoekproces worden de leerkrachten ondersteund door de begeleiders. Zij bezoeken binnenkort voor de eerste keer de school. Daarnaast kunnen de leerkrachten gebruik maken van onderzoeksmaterialen en aanvullende informatie om tot een goede doelbepaling te komen.

Op 14 oktober 2010 zal de tweede Werkbijeenkomst plaatsvinden. Dan staat het thema Voorbereiding centraal. De leerkrachten zullen na gaan denken over de wijze waarop ze hun leerlingen willen voorbereiden op de burgerschapsactiviteit. Misschien oefenen de leerlingen alvast enkele vaardigheden in de klas, gaan ze opzoek naar informatie of krijgen ze een voorlichting van een gastdocent...

Login