. .

Onderzoeksmaterialen

Om de denkstappen die de leerkrachten zetten te kunnen volgen, wordt gebruik gemaakt van een logboek. Voor elke denkfase werken de leerkrachten ook aan een opdracht. Hieronder zijn de materialen te downloaden die in de verschillende fasen gebruikt worden. Na het eerste projectjaar zijn de materialen aangepast. Hieronder zijn de bijgestelde, actuele materialen te vinden.

Fase A, Doelbepaling:  het logboek, de opdracht 

Fase B, Voorbereiding: het Fase-neutrale logboek, de opdracht

Fase C, Begeleiding van de leerlingen tijdens de activiteit: de opdracht

Fase D, Reflectie met leerlingen na de activiteitopdracht klassengesprek

Login