. .

Ervaringen van de leerkrachten

Ervaringen tijdens de voorbereiding

- 'Vorig jaar werkten we met ouders. Die gingen mee naar de stages. Dit jaar hebben we alleen met collega's gewerkt. Het mooie was dat je tegen je collega's gewoon kon zeggen hoe je graag wil dat je leerlingen tijdens de stage ondersteund worden. Die begrijpen het meteen als je zegt:'neem eerst even het initiatief tot contact met de mensen, en doe dan een stapje achteruit als het veilig genoeg is'.

- 'De leerlingen hebben zelf gekozen over welke groep mensen ze graag meer te weten wilden komen. Ze kozen mensen met de ziekte MS, omdat we een klassenassistent hadden met die ziekte. Ze hebben op internet informatie gezocht en daarna zelf vragen gemaakt voor als deze klassenassistent op bezoek zou komen. Zo wisten ze eigenlijk al heel veel voordat het daadwerkelijke bezoek plaatsvond'.

- 'Andere jaren besteedden we meer aandacht aan het leren van oude liedjes, dit jaar is meer tijd besteed aan de ontmoeting zelf. Toch wil ik volgend jaar weer meer tijd nemen voor de liedjes, want de ouderen waar we op bezoek gaan genieten daar enorm van'.

- 'Ouders bleken voor ons van groot belang voor de contactlegging met maatschappelijke organisaties. Eén ouder werkt op een leefgroep voor mensen met een verstandelijke beperking en kon ons daarmee in contact brengen. We raden andere scholen ook aan om eens bij ouders na te gaan welke contacten zij hebben. Zo is de ingang veel laagdrempeliger.'

- 'De leerlingen waren heel enthousiast en betrokken bij de voorbereiding. Ze hebben vragen opgesteld voor de kinderen bij wie wij op bezoek gingen. Soms zeggen de leerlingen na twee vragen al dat ze niets meer weten, maar nu hadden sommige leerlingen wel twintig vragen bedacht.'

- 'Door het project werd ik gestimuleerd om tijdens de voorbereiding steeds na te gaan of wat we deden wel aansloot bij onze doelen.'

Login