. .

Ervaringen van de leerkrachten

Ervaringen tijdens de reflectie

- 'Ik heb gemerkt, dat mijn reflectiegesprek met de leerlingen na afloop van de stage beter was dan vorig jaar. Ik denk dat dat vooral komt, omdat ik tijdens de stage goed opgelet heb wat kinderen meemaakten en die observaties heb ik meegenomen in het gesprek. Ik zei dan bijvoorbeeld: "Goh, ik zag dat jij wat aarzelde om een gesprek te beginnen. Wie had dat ook?" Toen kon er een gesprek ontstaan over waarom het lastig kan zijn om met onbekenden te praten en hoe je je dan voelt en wat je daar eventueel aan kunt doen. Prachtig!

- 'Het was voor mij wel onhandig dat ik niet bij de stages ben geweest. In het gesprek na afloop van de stages zie je dan niet meteen voor je hoe iets geweest is. Ook kun je kinderen dan niet even aanmoedigen, van weet je nog... Ik hoop volgend jaar wel met een groepje op pad te gaan.'

- 'Wij zijn als leerkrachten niet aanwezig geweest bij de stage. Dat is jammer als je de enthousiaste verhalen van de leerlingen hoort, maar ze konden na afloop wel heel veel vertellen over hun ervaringen. Ook merkte je in de nabespreking dat leerlingen waren gaan nadenken over dingen. Mooi is dat'.

- 'Voor het klassengesprek heb ik de kinderen en woordweb laten maken van hun stage. Tijdens het gesprek kon ik af en toe iemand vragen een woord voor te lezen uit het web. Zo kwamen de verhalen wel los. Ook de wat stillere leerlingen deden op die manier hun verhaal.' 

- 'Je merkt dat je tijdens het gesprek ook dingen laat liggen. Komt er een mooie vraag van een kind voorbij, ben je al weer met de volgende opmerking bezig. Het thematiseren van een onderwerp, er met de hele klas over nadenken, dat wil ik volgend jaar graag oefenen.'

- 'Het terugkijken van de foto's hiep om in de kinderen in de stemming te laten komen voor het klassengesprek.'

- 'De leerlingen benoemden vaak dat het leuk was en dat ouderen aardig zijn. Door te vragen wat ze precies bedoelden met deze woorden gingen de leerlingen meer samen nadenken.'

Login