. .

Doelen en werkwijze

Binnen het tweejarige project doen de leerkrachten ervaring op met het doelgericht en systematisch werken aan burgerschap met hun leerlingen. Zij krijgen gaandeweg een beeld van de competenties die hierbij een rol spelen en werken hieraan. Per school zijn twee leerkrachten betrokken. De ene gaat met zijn klas de activiteit uitvoeren, de ander denkt mee over de ontwikkelingen.

De leerkrachten doorlopen in beide schooljaren vijf denkfasen:

Fase A: doelbepaling: wat wil ik bereiken met de burgerschapsactiviteit?

Fase B: voorbereiding: hoe ga ik mijn leerlingen op de activiteit voorbereiden?

Fase C: begeleiding: hoe ga ik mijn leerlingen begeleiden tijdens de activiteit?

Fase D: reflectie: hoe ga ik met mijn leerlingen reflecteren op de activiteit?

Fase E: evaluatie: wat ging goed en wat wil ik volgend jaar juist anders doen?

De leerkrachten worden begeleid door begeleiders van de lerarenopleidingen. Het is belangrijk dat beide partijen verslag leggen van hun denken en de door hen ontwikkelde materialen. Zo kunnen andere scholen straks voortbouwen op de ervaringen die in het project Grip op burgerschap worden opgedaan. Hoe de samenwerking tussen de leerkrachten en begeleiders er uitziet en welke vorm van onderzoek gedaan wordt, leest u hier.

Login