. .

Grip op burgerschap

Systematisch en doelgericht buitenschools leren

 

Basisscholen zijn sinds enkele jaren verplicht om aandacht te besteden aan burgerschap. Een maatschappelijke stage buiten de school lijkt een kansrijke manier om hieraan te werken. Maar hoe kun je die stage zo vormgeven en begeleiden, dat leerlingen er aantoonbaar van leren? Kortom: hoe krijg je grip op burgerschap?

Deze website

Deze website is op de eerste plaats bedoeld voor basisscholen en lerarenopleidingen. Zij kunnen hier de ontwikkelingen volgen van de leerkrachten en opleiders in het project Grip op burgerschap. De website werkt als een groeidocument. Werkwijzen en lesmaterialen die ontwikkeld en uitgeprobeerd worden, verschijnen gaandeweg op deze site. Nu het project in de afrondende fase is, zullen steeds meer onderzoeksresultaten op deze site te vinden zijn.

 

Nieuws!

NU op deze site de eerste afgeronde producten uit het project Grip op burgerschap: het  overzicht van leerkrachtcompetenties , de leerlingenvragenlijst waarmee ervaringen van leerlingen inzichtelijk kunnen worden gemaakt en het opleidersverslag over hoe en op welke plek aandacht kan worden besteed binnen de lerarenopleiding aan de voor maatschappelijke stage relevante leerkrachtcompetenties. Lees meer onder de kop Materialen. Binnenkort meer onderzoeksresultaten op deze site!

Ontdekking!

"Leerlingen die in de klas lastig gedrag vertonen of moeilijk meekomen kunnen tijdens de maatschappelijke stage soms ineens een hele andere kant van zichzelf laten zien. Een jongen bleek bijvoorbeeld heel zorgzaam voor de oude mensen die we bezochten. Zowel voor de leerkracht als de leerling is dit een hele waardevolle ervaring!'

Leerkracht uit het project Grip op burgerschap 

 

   
Login