. .

Wat is burgerschap?

Het woord burgerschap wordt de laatste jaren veel gebruikt in het onderwijs en in de politiek.

Wat bedoelen we eigenlijk met dat brede begrip? We kunnen ons er van alles bij voorstellen. In elk geval wordt het begrip vaak genoemd als tegenhanger van ongewenste ontwikkelingen in de samenleving, zoals toenemende individualisering en afnemende sociale cohesie.

Burgerschap afbakenen

Binnen het project Grip op burgerschap onderzoeken we mogelijkheden om met behulp van een buitenschoolse burgerschapsactiviteit te werken aan burgerschap met leerlingen. De focus ligt dus niet in de eerste plaats op zaken als politieke participatie of de school als oefengemeenschap, die ook wel onder burgerschap vallen. Kennismaken met onbekende anderen uit de buurt, oefenen van sociale vaardigheden en leren nadenken over jezelf in de wereld zijn voorbeelden van doelen waaraan we willen werken door middel van de buitenschoolse burgerschapsactiviteit.

Klik hiernaast op Burgerschap en Burgerschapsactiviteit voor de bijbehorende definities, zoals we die hanteren in het project Grip op burgerschap.

Login